لطیفه جدید

فیلی در استخری شنا می کرد. مورچه ای سر رسید و گفت: بیا بیرون کارت دارم. فیل از استخر بیرون آمد. مورچه نگاهی به فیل انداخت و گفت: برو توی آب. فقط می خواستم ببینم اشتباهی مایوی من را نپوشیده باشی.

/ 7 نظر / 22 بازدید
سمیرا

اره عزیز جون چرا نمی خوام من تو رو لینک میکنم توهم منو ......[ماچ][ماچ]

چرت اندر چرت

مصطفی نوروزی

جالب بود موفق باشید به ماهم سر بزنید http://gava-hamedan.persianblog.ir

ایول بابا بلاخره یکی پیدا شد چارتا جک آدمی زادی گذاشته تو سایتش. بعضی ها به خاطر بی هنریشون به زور میخوان مردم رو با جکای آنچنانی بخندونن!

[لبخند][لبخند][لبخند][چشمک][چشمک][چشمک] قشنگ بودن همه شو افرین

به به/به به/به به/متنها جالب0 جکها قشنگ 0 در کل وبلاگت ای ی ی ی ول داره [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب]