عروسی به جای مراسم ختم


این تصویرى که درپشت ماشین است،متعلق به یکى ازبهترین جوانان ایرانى است که متاسفانه در30مرداد ماه درکیلومتر40 اتوبان تهران-قم براثرسانحه رانندگى جان خود راازدست داده است وچون این جوان35ساله مجردبوده است خانواده وی تصمیم گرفتند که به جاى مراسم ختم براى وى مراسم عروسى بگیرند،ا
/ 0 نظر / 38 بازدید